Vision


Sorry, either Adobe flash is not installed or you do not have it enabled

Innovativt samarbejde

Investerings- & Tænketank Foreningen Campus Innovation

Vores Mål:

„At skabe et vækst- og investerings-kollegie-selskab, for fremme af elite socialt-entreprenørskab. Ved at danne kreativere rammer for ægte innovationers udvikling, events, netværk, rådgivning – og vidensdeling til gavn for hele vores region..“

Vi vil udvikle:

  • De fysiske rammer  for seriøse innovatører – i Trekroners.dk/CampusOmråde
  • Afsøge mulighederne for at tage udgangspunkt i Havekollegiet.
    Se: www.Havekollegiet.net
  • Mulighederne for at mikro investeringer i campus områdets mest innovative fremmes

Vi vil skabe:

  • Vækst via profit og socialt engagement, med samfundet, Region Sjælland og nærområdet i Trekroner som udgangspunkt, men med det globale perspektiv der udspringer af vores campus vision

Vi vil arrangere:

  • Innovations kultur fremmende events – både sociale, faglige og netværks skabende

Vi vil bygge bro mellem & facilitere innovativt  intelligente investeringer  i:

Innovatørere fra såvel studie og forskermiljøer, som campus området og erhvervslivet. Ved at udnytte vores baggrunde fra blandt andet RUC og CBS (vi innoverer udfra det bedste fra begge verdner) Vi vil vi sætte nye standarder for, hvorledes campus-innovation bør forgå.

Det er meningen, at vi sammen samler viden til gavn for hele Trekroner, Roskilde og Region Sjælland. I vores suveræne i HR-kompetence-innovations-kombinatorik! Sådan at vi med tiden bliver en ”omvendt” konkurrent/pendant til København som innovativt center i Danmark.

Vedtægter.

Arkiver
LoginPowered by WP Symposium - Social Networking for WordPress v0.52.1